411 92 048 post@vti-ski.no

LYSLØYPA – frivilljug avgift

VTI-ski Ukategorisert LYSLØYPA – frivilljug avgift

LYSLØYPA – frivilljug avgift

Skiløparar i alle aldre er hjarteleg velkomne til ljosløypa vår.  Normal gangretning er medsols.

Bode sommar og vinter leggast det ned dugnadsinnsats for å halde løypa i god skikk.

Me vonar brukarane takkar for løype og ljos ved å betale løypeavgifta via mCash
ev. til konto 3991.05.89222 -merk da betalinga «løypeavgift»

Pr. tur er prisen 20kr/person,
For årskort er avgifta 200kr pr. pers, 500kr for familie.

GOD TUR!

mCash: