411 92 048 post@vti-ski.no

Fluorfri barneskiidrett i VTI

VTI-ski Ukategorisert Fluorfri barneskiidrett i VTI

Fluorfri barneskiidrett i VTI

Volda langrenn og skiskyting har vedteke fluorglider-forbud i all vår aktivitet t.o.m. 16-års-klassene!

Dette i tråd med tilrådinga frå skiforbundet, som har fatta vedtak etter omfattande vurderingar og diskusjonar, der ikkje minst risiko for helseskade har vege tungt.

VTI-ski ynskjer å gå i forvegen i dette viktige helsespørsmålet. Det er sunn barneaktivitet me driv, og då er dette naudsynt når ein no kjenner risikoen.

Alle trengingar og renn i VTI-regi vil vere utan fluroglider i desse årsklassene, og me oppmodar alle våre gjestar til å respektere forbodet ved deltaking i våre renn.